Věnuji se stavebnictví řadu let a aplikuji moderní poznatky z vývoje v oboru a teortické poznatky, které konfrontuji s praktickou stránkou věci. Výstupy práce se snažím formulovat přehledně a srozumitelně dle účelu použití a vždy zohledňuji řešený problém v kontextu celé stavby a jejího provozu. Mám zkušenosti s diagnostikou staveb a hledání příčin poruch.

Spolupracuji se společností Gades solution s.r.o. a specialisty z Fakulty stavební VUT v Brně.

Absolvet oboru pozemní stavitelství na VUT v Brně.

Absolvent doktorského studijního programu se specializací stavební fyzika.

Člen asociace Blowerdoor CZ (měření vzduchotěsnosti – průvzdušnosti staveb).

Člen redakční rady Taktone.cz

Ing. František Vlach, Ph.D.