• Odborné zaměření na stavební fyziku – tepelná technika, pasivní a nízkoenergetické domy

• Teplotní pole ustálené i dynamické, 2D i 3D (tepelné mosty, povrchové teploty, plísně)
• Tepelně technické, vlhkostní posouzení konstrukcí i prostorů (kondenzace, životnost)
• Odborné a expertní posudky

• Odborné poradenství

• Diagnostika staveb
• Osobní konzultace

• Analýza projektů
• Zastiňovací studie a oslunění
• Projekce pozemních staveb
• 3D projekce a vizualizace

• Publikační činnost zde
• Redakční rada webového projektu iniciativy Taktone.cz

• Výzkumná a vývojová činnost